Om företaget

Pure Comfort AB är ett resultat av många års kunskap om hur en arbetsplats kan se ut.

Många arbetar idag i farliga och smutsiga miljöer där det krävs mycket av de produkter som används. Det är inte ovanligt att ineffektiva och till och med hud och miljöfarliga medel används.

Det är av högsta vikt att ha en ren och säker arbetsmiljö. Vi vill helt enkelt att Du ska ha det bästa som går att få tag på och som samtidigt är hud och miljövänligt. Vi är dedikerade till att ständigt utveckla företaget med kreativa nytänkande och effektiva produkter. Med hög service nivå vill vi hjälpa dig att välja rätt produkt för rätt ändamål.

Produkterna är av högsta tänkbara kvalitet och förbättrar märkbart arbetsmiljön på Er arbetsplats.

Stäng